Wie ik ben!

Vanaf vandaag ga ik op zoek

naar  wie ikzelf  nu werk’ lijk ben,

ja ik ga naar mijzelf opzoek

en hoop dat ik mij nog herken.

 

Misschien ben ik wel door dit leven

mijn zicht op wie ik ben verloren

door ouders, vriend en onderwijs

laat ik mij makkelijk verstoren

 

Ik word gemaakt door mijn omgeving

en luister steeds naar iedereen

toch neem ik steeds de beste keuzes

maar zijn ze niet te algemeen?

 

Ik wil nu horen, zien en proeven

wat mij van binnen echt diep raakt

omdat ik zelf hierdoor geboeid ben

niet omdat iemand mij dit vraagt

 

Mijn intuïtie wil vergroten

al staat het antwoord op een vraag

misschien in allerhande boeken

het blijft voor mij zo toch te vaag

 

Ik wil nu zelf wel eens ontdekken

waarom ik steeds hetzelfde doe

ik prikkels oproep van veel mensen

dit alles maakt mij soms erg moe

 

Ik ga een nieuwe weg beginnen

op  zoek naar waar mijn oorsprong ligt

hoe kronkelig dit pad ook voort gaat

mijn leven krijgt zo helder zicht

 

Intuïtief op weg naar morgen

voor mij een nieuwe levenskans

een andere wijze van ontwikkelen

ik laat mij leiden door deze “dans”

Carlien